Varovanje osebnih podatkov

 
 • Zaupnost podatkov

  • Kupec preko obrazcev na spletnem mestu www.etapa.si ali kako drugače (po telefonu, preko elektronske pošte, idr.) posreduje svoje osebne podatke, katere upravljalec spletnega mesta www.etapa.si zbira in obdeluje, vendar zgolj samo tiste osebne podatke uporabnika, ki so nujno potrebni za nemoteno elektronsko poslovanje.
 • Ravnanje s podatki

  • Uporabnik in upravljalec spletnega mesta www.etapa.si soglašata, da so podatki do katerih je omogočen dostop pri elektronskih storitvah poslovna skrivnost ter jih bosta zato primerno varovala in jih brez ustrezne pravne podlage ne bosta razkrivala tretjim osebam. Upravljalec bo za namen dostave posredoval podatke o naslovu uporabnika le dostavni službi.

   Upravljalec spletnega mesta se obvezuje strokovno izvajati elektronske storitve v skladu z načeli in standardi informacijske varnosti.
 • Soglasje za obdelavo podatkov

  • Uporabnik spletnega mesta www.etapa.si soglaša, da se za namen uporabe elektronske storitve nakupa izdelka zbirajo in obdelujejo naslednji osebni podatki uporabnika: ime in priimek, naslov uporabnika, elektronski naslov ter telefonska številka uporabnika. Uporabnik ima vpogled v svoje osebne podatke v uporabniškem profilu. Uporabnik tudi soglaša, da ima podjetje ETAPA, Simon Jesenko s.p., kateri je lastnik spletne strani etapa.si, pravico uporabe e-poštnega naslova uporabnika za namene trženja tudi na spletnih straneh, ki so v lasti podjetja ETAPA, Simon Jesenko s.p.

 

 

Podatki, ki jih posreduje kupec, so strogo zaupni, in se obravnavajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001-popr.) in Zakonu o varstvu potošnikov - ZVPot-UPB1 (uradno prečiščeno besedilo - Uradni list RS, št. 14/03).